LUMA2020 tavoitteet

Toiminnan päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

  • Oman oppimisyhteisön opetuksen ja oppimisen kehittäminen uusimpaan tutkimustietoon ja suomalaisiin innovaatioihin pohjautuen yhteisöllisesti korkeakoulujen ja työelämän kanssa
  • Uusia toimintatapoja, malleja ja materiaaleja sekä uudenlaista yhteisöllistä täsmäkoulutusta uusien opetussuunnitelmien tueksi
  • Uusia tapoja, miten koko oppimisyhteisönne voi toimia yli oppiainerajojen ja yhteisöllisesti koulun ulkopuolisten kumppanien kanssa
  • Verkostoituminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vertaistukea ja kuukausittaisia tapaamisia muiden oppilaitosten ja asiantuntijoiden kanssa
  • Profiloituminen LUMA-kehittämisoppilaitokseksi
  • Kutsun osallistua ja jakaa ideoita Valtakunnallisilla LUMA-päivillä 2020 ja pääsyn alueellisille StarT-festareille
  • Näkyvyyttä osana kehittämisyhteisöjen verkostoa mm. viestinnässä