Materiaalien jakaminen

1. Yleiset periaatteet tekijänoikeuksista

LUMA2020-ohjelman rahoittava opetus-ja kulttuuriministeriö on tehnyt sopimuksen LUMA-keskus Suomen, jota edustaa sopimuksessa Helsingin yliopisto, kanssa ennen ohjelman alkua. Sopimuksessa märitellään tekijänoikeuksiin liittyvät asiat siten, kun ne on alla esitetty:

 • Oppimisyhteisöjen kehittämis- ja tutkimushankkeen lopputuloksena syntyvien materiaalien ja muiden tulosten (esimerkiksi koulutusmateriaali, oppaat ja ohjeet) tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriölle.
 • Tutkimusmateriaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet jäävät LUMA-keskus Suomelle.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on vapaa, rajoittamaton ja ikuinen käyttö-, muokkaus-, kopiointi-, luovutus- ja siirto-oikeus kaikkeen tutkimusmateriaaliin.
 • Materiaalin tekijä (oppimisyhteisöt) vastaavat että, materiaaleissa ei loukata kolmansien osapuolten tekijänoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia. Tämä tarkoitta sitä, että linkitetyt materiaalit eivät sisällä tekijänoikeuksia tai muita asetuksia/lakeja rikkovia aineistoja, kuten kuvia ja videoita, joita ei saa julkaista.
 • LUMA-keskus Suomi vastaa siitä, että aineistossa ja materiaaleissa ei loukata materiaalin tekijöiden (eli esimerkiksi oppimisyhteisöjen opettajien/ohjaajien) tekijänoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia.
 • LUMA-keskus Suomella on käyttöoikeus LUMA2020-ohjelmassa on tuotettuihin materiaaleihin ja aineistoihin.
 • Oppimisyhteisöillä on oikeus kieltäyty luovttamasta kehittämäänsä aineistoa.
 • Mikäli mukana oleva oppimisyhteisö on yritys, joka tuo ohjelmaan mukaan kaupallisessa käytössä olevan tuotteensa, on alueellisten LUMA-keskusten velvollisuus laatia tekijänoikeussopimus yrityksen kanssa. Tällaisissa tilanteissa ota yhteys LUMA-keskuksesi LUMA2020-toimijaan.
 • Mikäli mukana oleva oppimisyhteisö haluaa ohjelman loppumisen jälkeen myydä ohjelmassa kehitettyä materiaalia, laaditaan LUMA-keskus Suomen, OKM ja oppimisyhteisön välille lisenssisopimus. Lisenssisopimukset laaditaan tapauskohtaisesti.

2. Materiaalin jakaminen

 • LUMA2020-ohjelmassa tuotettua materiaalia tullaan jakamaan avointen oppimateriaalien palvelussa, jota kehittävät Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja sen kehitystä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.
 • Avointen oppimateriaalien palvelussa olevat aineistot on lisensoitu käyttäen Creative Commons -lisenssiä. Lisätietoja lisensseistä ja palvelusta löydä osoitteesta https://aoe.fi/#/lisatietoa.
 • LUMA2020-ohjelmassa syntyvät materiaalit ja muuut aineistot (esimerkiksi koulutusmateriaali, oppaat ja ohjeet) tullaan lataamaan avointen oppimateriaalien aoe.fi-palveluun Creative Commons Nimeä-JaaSamoin (CCBYSA4.0) -lisenssillä.