Oppimisyhteisöjen projektit ja käytänteet – Inlärningsgemenskapens projekt och praxisar

Oppimisyhteisöjen projektit ja käytänteet – Inlärningsgemenskapens projekt och praxisar


LUMA2020-ohjelman aikana oppimisyhteisöt ovat luoneet upeita projekteja ja opetuskäytänteitä. Tältä sivulta pääsette tutustumaan hankkeen aikana valmistuneisiin projekteihin ja käytänteisiin.

I LUMA2020-programmet har inlärningsgemenskapen skapat fina projekt och undervisningsparxisar. På den här sidan kan du bekanta dig med de slutförda projekten och paxisarna.

Google Sites sidan med LUMA2020 Öppna laborationer är här och ”Små barn undersöker”-projektet kan man hittar här


Klikkaamalla kuvien ikonia pääset tutustumaan kunkin luokka-asteen projekteihin.

Genom att klicka på -ikonen vid åldersgruppen som intresserar dig förs du till kategorins projekt.