Styrgruppen


Undervisningsråd
Paavo-Petri Ahonen,
Undervisnings- och kulturministeriet
Ordförande för styrgruppen
Undervisningsråd Aki Tornberg, Undervisnings- och kulturministeriet
Professor Maija Aksela,
Helsingfors universitet
Ledare för LUMA2020-programmet
Direktör för LUMA-center Finland
Professor Jan Lundell,
Jyväskylä universitet
Ordförande för styrelsen för LUMA-center Finland

Docent Ann-Sofi Röj-Lindberg,
Åbo Akademi
Arbetslivsprofessor
Maria Clavert, Aalto-universitetet
Forskningsprofessor
Juhani Rautopuro,
Jyväskylä universitet
Programutvärdering
Överlärare Seppo Janhonen, Tammerfors yrkeshögskola