Hållbar utveckling

Här finns material om temat Hållbar utveckling. Materialet är uppdelat enligt målgrupp.

För alla
FN:s hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och Agenda 2030
Kolneutral cirkulär ekonomi
Mappa, material om miljöutbildning och hållbar livsstil på finska.
Lärarens klimatguide
WWF:s materialbank (sidan är på finska men material finns på svenska)
Klimatguiden

Småbarnspedagogik och förskola
Skogen is skolan har listat många praktiska övningar.
Ville Alanen och Merike Kesler har utvecklade et paket av 10 timmer. Det finns på finska här

Grundskola
Rent vatten och cirkulär ekonomi (På finska) för tredje klass

Andra stadiet
 I SEE – projekts tema är världens förändring, delaktihet, klimatförändring och teknologi. Materialet innehåller schemaläggning och beskrivningar av några övningar. Stöd och finska material kan frågas tapio.rasa@helsinki.fi.
Circular Classroom erbjuder material om cirkulär ekonomi till studenter och lärare.