Matematiken i vår omgivning

Det är svårt att föreställa oss att en hel dag utan att behöva utnyttja våra kunskaper inom matematiken. Matematiken fungerar som ett verktyg i till exempel hanteringen av vår egen ekonomi och när vi planerar våra tidtabeller, rea-försäljningar, i matlagning och som hjälp i att lösa flera vardagliga problem. I den här delen hittar du praktiska och motiverande material för eleverna, som hör till tema Matematiken i vår omgivning. Materialet är uppdelat enligt målgrupp.

Materialbank

Småbarnspedagogik och förskola
Hur mycket har det regnat?
Streckdragning

Lågstadiet
Biomatematik
Drömrummet
Fotbollens geometri
Geometriska figurer
Matematik i naturen
Möbius band

Högstadiet
Benfords lag
Biomatematik
Geometriska figurer
Funktioner i vår vardag
Matematikens historia
Tredimensionella kroppar

Andra stadiet
Biomatematik
Benfords lag
Matematikens historia
Programmera en månresa