Material

På den här sidan har vi samlat material som kan användas som stöd i utvecklandet av projekten

Största delen av materialet är på finska, men vi kommer senare också att publisera svenskspråkigt material. Via länkarna nedan kan du bläddra i materialen i de olika kategorierna.

  • Projektinlärning
  • Hållbar utveckling
  • Matematiken i omgivningen
  • Min LUMA
  • Teknologin i omgivningen

Välkommen till LUMA2020!

Vill er inlärningsgemenskap ordna en StarT-dag i er skola eller delta i den nationella eller internationella vetenskapsfestivalen med ert LUMA-projekt eller er undervisningspraxis?

Inspirerande fritidsaktiviteter med vetenskaps- och teknologifostran för barn och unga!

Vetenskaps- och teknologifostran kan också bakas in i skojiga fritidsaktiviteter, så som fester, klubbar, läger och andra evenemang. Bakom den här länken hittar du exempel och hjälpsamma råd till arrangerandet av vetenskaps- och teknologifritidsaktiviteter för barn och hela familjen.