Min LUMA

Här finns idéer för vad som kan göras i temat Min LUMA. Materialet är uppdelat enligt läroämne.

Kemi

UEF Mikromaailma har skapad kemi material längd på en lektion (på finska). Länkar finns nedan:
Bakteerin sormenjälki (1-2 lk)Bakteerin sormenjälki (3-6 lk)Hapot hyökkäävät hampaisiinHassut homeet ja Preparaatin valmistaminen

Skolresurs Öppna laborationer har öppna laboratoriearbeten för gymnasieelever. Instruktioner är i videoformat.
Länk: http://blogs2.abo.fi/oppnalaborationer/

Kemianluokka Gadolin har skapar arbetsinstruktion (på finska) som har testats i Kemianluokka Gadolins projekter.
Länk: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/kemianluokka-gadolinin-tyoohjeiden-materiaalipankki

Biologi

HY tutkimussalkku innehåller instruktioner och verktyg (på finska) till att genomföra naturvetenskapliga experimenten i förskoleutbildning. Portfölj kan lånas, men instruktioner kan läsas här.

Modersmål

StarT Kalevala goes science är en projekt som gymnasister har skapat i StarT. Det undersöker Kalevala urnaturvetenskaps synvinkel.
Länk: Kalevala goes science (på finska)

Idrott

EUF Sinustako valmentajaksi har material om en temadag av idrott ochbiologi.
Länk: https://luma.uef.fi/4327/

Musik

StarT Meren laulu -musikaali är en musikal som gymnasister har skapat. Det behandlar teaterkonst, dramalitteratur och miljövetenskap.
Länk: https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2019/06/Meren-laulu-musikaali-The-song-of-the-sea-musical.pdf