Nätpaneler

Inom LUMA2020-projektet ordnades virtuella paneldiskussioner om projektets fyra teman: Teknologi i vår omgivning, Min LUMA, Matematiken i vår omgivning och Hållbar utveckling. Nedan hittar du inspelningarna och materialen till diskussionerna. Panelernas och materialens språk är finska.

Teknologi vår omgivning

Teknologifostran är en del av mångvetenskaplig undervisning. I paneldiskussionen förs bland annat fram synvinklar och exempel av förverkligandet av teknologifostran och STEAM-undervisning i alla undervisningsstadier. Lyssna på diskussionen och få tips till den egna undervisningen. Materialet som delades ut under panelen hittar du här.

Panelen leds av Oona Kiviluoto, Helsingfors universitet

Panelisterna:

 • Maria Clavert, arbetslivsproffessor i teknologifostran
 • Riikka Keto-Tokoi, koordinator, Aalto universitet
 • Johanna Naukkarinen, postdoktor, LUT universitet
 • Jenni Sipola, klasslärare och Tutor-lärare, Vierumäen koulu

Min LUMA

Håller du på att planera en helhetsbildande studiehelhet? I paneldiskussionen får du praktiska råd och idéer till mångvetenskaplig undervisning av naturvetenskaper, experimentella arbeten som kan utföras i närmiljön och projektinlärning. I panelen diskuteras också STEAM-undervisning i alla undervisningsstadier.

Panelen leds av Oona Kiviluoto, Helsingfors universitet

Panelisterna:

 • Markus Jylhä, koordinator, Helsingfors universitet
 • Arja Kaasinen, universitetslektor, Helsingfors universitet
 • Iiris Lukkarinen, projektplanerare, Helsingfors universitet
 • Jan Lundell, professor; Jyväskylä universitet
 • Taru Tiina Perttunen, klasslärare, Vuorenmäen koulu

Matematiken i vår omgivning

Var överallt hittas matematik? Hur uppstår ett bra matematikprojekt och hurdan är mångvetenskaplig undervisning inom matematik som bäst? Kom och hör om helhetsbildande matematikundervisning och snappa åt dig de bästa idéerna. Materialet som delades ut under panelen hittar du här.

Panelen leds av Eveliina Hietakymi och Saara Lehto, Helsingfors universitet

Panelisterna:

 • Piia Haapasaari, Årets matematiklärare 2020, Kastellin lukio
 • Jani Hannula, heltids timmlärare, högstadiet och gymnasiet i Viikin normaalikoulu
 • Markku Hannula, professor i didaktik inom matematik, Helsingfors universitet
 • Jonna Kangas, universitetslektor i småbarnsfostran, Helsingfors universitet

Hållbar utveckling

Hur uppmärksammas helhetsbildandet och mångvetenskaplighet i undervisningen av hållbar utveckling? Vad är karakteristiskt för undervisning av hög kvalitet inom hållbar utveckling? I Paneldiskussionen förs fram exempel och erfarenheter av den mångvetenskapliga undervisningen inom hållbar utveckling. Materialet som delades ut under panelen hittar du här.

Panelen leds av Salla Meriheimo och Tapio Rasa, Helsingfors universitet

Panelisterna:

 • Jaana Herranen, postdoktor, Helsingfors universitet
 • Mari Nuutinen, omfattande speciallärare, Keinumäen koulu
 • Tommi Sappinen, doktorand, Aalto universitet