Preliminär tidsplan

Programmet genomförs under åren 2019–2020. Arbetet inom programmet baserar sig i huvudsak på månatliga träffar med egna temagrupper. En månatlig träff tar uppskattningsvis en hel arbetsdag, och projektet ska genomföras utgående från träffarna. Efter avslutat projekt ges de deltagande inlärningsgemenskaperna möjlighet att fungera som mentorer för andra läroanstalter.

Inlärningsgemenskaperna som antagits till programmet får möjlighet att påverka tidsplanen och innehållet i programmet. Närmare information om schemat, programmet och materialet publiceras senare under hösten på projektets lärplattform. Den preliminära, ungefärliga tidsplanen hittar ni här nedan:

När?Vad?
Oktober
2019

Planerings- och utvecklingsarbetet påbörjas med
en gemensam träff i oktober 2019, varefter
den regelbundna utbildningen och utvecklingsarbetet
kan börja.
Träffen ordnas på det regionala LUMA-centret och
delvis på nätet.
November
2019

Deltagarna får bekanta sig med projekt-
inlärning som metod och under handledning göra
upp en plan för hur projektinlärning kan tillämpas
på den egna skolan eller det egna dagiset.

December
2019 –
februari
2020
Genomförande av projekt och en egen StarT-dag
Februari
2020

Deltagarna har möjlighet att söka till den nationella
och internationella StarT-tävlingen.
Mars–maj
2020

StarT-festivaler på olika håll i Finland, på orter
med LUMA-center

Juni
2020
Nationella LUMA-dagarna 2020

Augusti–
december
2020
De deltagande inlärningsgemenskaperna får fungera
som mentorer i sin egen region.