Varför komma med?

Huvudmålsättningen med verksamheten är att främja intresset och motivationen för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga samt att utveckla kvaliteten i lärandet och undervisningen i dessa ämnen på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskolenivån.

  • Utvecklingen av undervisningen och lärandet i den egna inlärningsgemenskapen utgående från nya forskningsrön och finländska innovationer, i tätt samarbete med högskolor och arbetslivet
  • Nya arbetssätt, modeller och material samt nya typer av kollektiv, skräddarsydd utbildning som stöder implementeringen av de nya läroplanerna
  • Profilering som LUMA-utvecklingsläroanstalt
  • Inbjudan att delta i och utväxla idéer på Nationella LUMA-dagarna 2020 och fritt inträde till regionala StarT-festivaler
  • Synlighet i nätverket för utvecklingsinstanserna