Mikä on LUMA2020?

LUMA2020 on Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA-keskus Suomen (11 korkeakoulun verkoston) toteuttama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutetaan vuosina 2019-2020 yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa.

Toiminnan päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

  • Oman oppimisyhteisön opetuksen ja oppimisen kehittäminen uusimpaan tutkimustietoon ja suomalaisiin innovaatioihin pohjautuen yhteisöllisesti korkeakoulujen ja työelämän kanssa
  • Uusia toimintatapoja, malleja ja materiaaleja sekä uudenlaista yhteisöllistä täsmäkoulutusta uusien opetussuunnitelmien tueksi
  • Uusia tapoja, miten koko oppimisyhteisönne voi toimia yli oppiainerajojen ja yhteisöllisesti koulun ulkopuolisten kumppanien kanssa
  • Verkostoituminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vertaistukea ja kuukausittaisia tapaamisia muiden oppilaitosten ja asiantuntijoiden kanssa
  • Profiloituminen LUMA-kehittämisoppilaitokseksi
  • Kutsun osallistua ja jakaa ideoita Valtakunnallisilla LUMA-päivillä 2020 ja pääsyn alueellisille StarT-festareille
  • Näkyvyyttä osana kehittämisyhteisöjen verkostoa mm. viestinnässä

Toiminta toteutetaan oppimisprojektin kautta neljässä teemassa, joita ovat Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy kuitenkin LUMA-aineisiin).