LUMA-aineet yhteiskunnassa

LUMA2020-ohjelmassa järjestettiin lukiolaisille, opiskelijoille ja heidän opettajilleen suunnattuja tilaisuuksia yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Mukana tapahtumien kehittämisessä olivat:

Tiede, teknologia ja yhteiskunta -teema on yksi keskeinen osa tieteellistä lukutaitoa (engl. scientific literacy), jota pyrittiin yhteistyöllä edistämään. Tilaisuudet ja niiden tallenteet tukevat myös LUMA-aineiden henkilökohtaista, ammatillista ja yhteiskunnallista relevanssia oppijoille.

Tavoitteena on lisätä LUMA-aineiden opiskelun kiinnostavuutta ja pohtia, miten tieteen avulla voidaan vaikuttaa globaaleihin ilmiöihin. Tilaisuudet on suunniteltu tukemaan opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita eri teemojen kautta, jotka kaikki käsittelevät kestävää tulevaisuutta.

Kestävä kehitys

Tallenteet 28.10.2019

Energia, luonnonvarat ja liikenne

Tallenteet 11.12.2019

Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa

Tallenteet 25.2.2020

Lääkekehitys ja koronarokote

Tallenteet 24.11.2020