LUMA2020-oppimisyhteisöt kartalla – LUMA2020 utvecklingsläroanstalterna på kartan

Avaa koko sivun tilassa – Öppna i fullskärmläge

Kartalla ovat LUMA2020-ohjelman oppimisyhteisöt jotka ovat palauttaneet suunnitelmansa 1.12.2019 mennessä.

På kartan syns alla LUMA2020-programmets lärogemenskap, som lämnat in sin projektplan senast 1.12.2019.