LUMA2020 – gemensamma insikter och inspiration

LUMA2020 är ett utvecklingsprogram för lärande och undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av LUMA-center Finland (ett nätverk av 11 högskolor). Programmet genomförs under åren 2019–2020 i samarbete med dagis, skolor, näringslivets aktörer och olika organisationer.

Huvudmålsättningen med det gemensamma programmet är att främja studiemotivationen och intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga samt att utveckla kvaliteten i lärandet och undervisningen i dessa ämnen på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskolenivån

Programmet består av ett inlärningsprojekt som omfattar fyra teman: Hållbar utveckling (klimatförändring, cirkulär ekonomi m.m.), Matematiken i vår omgivning (konst, ekonomi och statistik m.m.), Tekniken i vår omgivning (rörliga apparater, artificiell intelligens, robotik m.m.) och Min LUMA (ett valfritt tema som dock har en koppling till matematisk-naturvetenskapliga ämnen).