LUMA2020 – gemensamma insikter och inspiration

LUMA2020 är ett utvecklingsprogram för lärande och undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av LUMA-center Finland (ett nätverk av 11 högskolor). Programmet genomförs under åren 2019–2020 i samarbete med dagis, skolor, näringslivets aktörer och olika organisationer.

Huvudmålsättningen med det gemensamma programmet är att främja studiemotivationen och intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga samt att utveckla kvaliteten i lärandet och undervisningen i dessa ämnen på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskolenivån. Läs mer om LUMA2020-programmet här.

På den här webbplatsen har vi samlat material som stöder undervisningen , samt information om LUMA2020 inlärningsgemenskapen.

Här kan du bekanta dig med året 2021 nätkurser och anmäla dig till kurser som intresserar dig.

På webbplatsen hittar du också undervisningsmaterial och material som utvecklats av inlärningsgemenskapen i LUMA2020-projektet. Inspelningarna av programmets nätpaneler hittar du här.

LUMA2020-programmets samarbetspartners: