Nätkursser

Behöver du nya idéer till den egna undervisningen eller som stöd till undervisningspraktiken? Delta i de 1 sp värda nätkurserna i mångvetenskaplig projektinlärning! Kurserna kan utföras i egen takt mellan 18.1.2020 – 31.12.2020.

Som en del av LUMA2020-programmet har också tre nätkurser i mångvetenskaplig projektinlärning utvecklats:

LUMA2020 – Monialaista projektioppimista varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen 1 sp
LUMA2020 – Monialaista projektioppimista peruskoulussa 1 sp
LUMA2020 – Monialaista projektioppimista toisella asteella 1 sp

Kurserna är riktade till lärare och lärarstuderande inom alla läroämnen och i alla undervisningsstadier. Vi erbjuder ny information om helhetsbildande och mångvetenskaplig, som grundar sig på forskningsresultat. Du kan använda den nya informationen som stöd i den egna undervisningen och som hjälpmedel i implementeringen av den nya läroplanen. Nätkursernas material har utvecklats som en kollaboration mellan lärare och LUMA-center Finlands nätverk av 11 högskolor. Utvecklandet av materialet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet. Kurserna är avgiftsfria och kan utföras i egen takt. Mera information om kursernas teman och inlärningsmål kan läsas i kursbeskrivningarna, som hittas  på MOOC-plattformen.

Så här anmäler du dig till kurserna:

    1. Gå till MOOC-plattformen och välj kursen som intresserar dej i kurskatalogen. Du kommer direkt till LUMA2020-kurssernas plattformer genom att klicka på länkarna nedan
    2. Klicka på Logga in
    3. Logga in med ett existerande MOOC-användarnamn, HAKA-användarnamn eller skapa en helt ny användare
    4. Välj sedan Självregistrering – Lägg till mig på kursen
    5. Varmt välkommen på kursen! På kursplatformens framsida hittar du kursbeskrivningen och detaljer om utförandet av kursen.

Anmälningen till kurserna öppnas 18.1.2020 och stängs 31.12.2021.

På MOOC-plattformen kan du utföra även andra kursser. Gå in på adressen https://mooc.helsinki.fi/ och hitta kurser som intresserar just dej!