Ohjausryhmä


Opetusneuvos
Paavo-Petri Ahonen,
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ohjausryhmän puheenjohtaja
Opetusneuvos Aki Tornberg, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto
LUMA2020-ohjelman johtaja
LUMA-keskus Suomen johtaja
Professori Jan Lundell, Jyväskylän yliopisto
LUMA-keskus Suomen johtokunnan pj.

Dosentti Ann-Sofi Röj-Lindberg,
Åbo Akademi
Työelämäprofessori Maria Clavert, Aalto-yliopisto
Tutkimusprofessori Juhani Rautopuro,
Jyväskylän yliopisto
Ohjelman arviointi
Yliopettaja Seppo Janhonen, Tampereen ammattikorkeakoulu