Vad är LUMA2020?

LUMA2020 är ett utvecklingsprogram för lärande och undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av LUMA-center Finland (ett nätverk av 11 högskolor). Programmet genomförs under åren 2019–2020 i samarbete med dagis, skolor, näringslivets aktörer och olika organisationer.

Huvudmålsättningen med verksamheten är att främja intresset och motivationen för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga samt att utveckla kvaliteten i lärandet och undervisningen i dessa ämnen på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskolenivån.

  • Utvecklingen av undervisningen och lärandet i den egna inlärningsgemenskapen utgående från nya forskningsrön och finländska innovationer, i tätt samarbete med högskolor och arbetslivet
  • Nya arbetssätt, modeller och material samt nya typer av kollektiv, skräddarsydd utbildning som stöder implementeringen av de nya läroplanerna
  • Utveckla metoder för hur er lärogemenskap kan öka läroämnesöverskridande verksamhet, samt samarbetet med partners ytter om den egna skolgemenskapen
  • Att bilda nätverk på lokal, nationell och internationell nivå. Kollegialt stöd och månatliga träffar med andra läroanstalter och experter
  • Profilering som LUMA-utvecklingsläroanstalt
  • Inbjudan att delta i och utväxla idéer på Nationella LUMA-dagarna 2020 och fritt inträde till regionala StarT-festivaler
  • Synlighet i nätverket för utvecklingsinstanserna

Programmet består av ett inlärningsprojekt som omfattar fyra teman: Hållbar utveckling (klimatförändring, cirkulär ekonomi m.m.), Matematiken i vår omgivning (konst, ekonomi och statistik m.m.), Tekniken i vår omgivning (rörliga apparater, artificiell intelligens, robotik m.m.) och Min LUMA (ett valfritt tema som dock har en koppling till matematisk-naturvetenskapliga ämnen).